दिग्गज

पुष्कळ राष्ट्रे मान्यता, पण ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि पुरातत्व सापडते ते त्यांच्या आकार आणि ताकद outnumbered आमच्या लांबच्या गेल्या humanoid प्राणी अस्तित्व संकेत होते.

जगावर प्रभाव टाकणारे ख्रिस्ती धर्म हे गल्याथचे सर्वात प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व आहे. पण असे काही संकेत आहेत की अगदी मोठ्या प्राण्याच्या होत्या

स्मिथसोनियन संस्था 19 शेवटी काळजी घेतली जाते. skeletal वस्तुमान धंदा शतक अज्ञात संस्कृती राहते अधिक 3 मीटर उत्तर अमेरिका मध्ये एक कोठार आज गेल्या लांबच्या मध्ये राहत असलेल्या उंच माणूस.

जणू कोणी आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे नव्हते ...